FIFO, FEFO, LOFO ... mi van?

2020.05.25
 1. Tárolási módok - raktározási elvek - Áru áramlás


  A raktározási elveknek több fajtája is létezik annak függvényében, hogy milyen típusú maga a raktár és a benne tárolt termék.


 • FEFO elv: (First Expired First Out) 

  Ez az elv az árucikkek lejárati idején alapul, olyan módon, hogy az a termék kerül ki legelőször a raktárból, amelynek a leghamarabb jár le a szavatossági ideje. Ez az elv egy élelmiszer raktárban igen fontos a megfelelő minőség tartásához.


 • LOFO elv: (Low First Out) 

  az elv az árucikk értékétől függően kerül kiadásra, vagyis ennél az elvnél, az az árucikk kerül ki a legelsőként a raktárból, amelyet a legalacsonyabb áron szereztek be.


 • HIFO elv: (High First Out) 

  LOFO elvnek az ellentéte, vagyis itt az az árucikk kerül legelőször kiadásra a raktárból, amelyet a legmagasabb áron szereztek be.


 • FIFO-elv: (First In First Out) 

  A definíció a raktározási folyamatra tér ki, annak érdekében, hogy az áru folyamatos cserélődési lehetőségének biztosítsa. Röviden a definíció: az először raktárba került áru kerül ki először. FIFO-elv szerint raktározzák szinte kivétel nélkül az élelmiszereket és gyógyszereket, s minden más olyan árut, amelynek meghatározott lejárati ideje van. Az ARRABONA-FRIGOnál is alapvetően ezt használjuk. Nem kell különösen magyarázni, hogy ezeknél az érzékeny termékeknél mennyire fontos, hogy ne ragadjanak hosszú időre a raktárba, hogy minél hamarabb kiszállításra kerüljenek.


  LIFO-elv: (Last In First Out) 

  Ahogyan a FIFO elv definíciójából is következtetni lehet a LIFO-elv éppen az ellenkezője a FIFO-nak ugyanis itt arról van szó, hogy ami utoljára kerül, be a raktárba az kerül ki elsőnek onnan. Ez alapvetően tömbös tárolásnál hatékony, ahol nem fontos vagy nincs  minőség megőrzési idő, csak a gyors kiszolgálás.


  Távolság szerinti elv: 

  A stratégia lényege hogy a távolságot veszi alapul és nem a sorrendet a kiszolgálás során, vagyis az az árucikk kerül először kiszolgálásra a raktárból, amely a távolságot mérve a legközelebb esik. Ez nagyban felgyorsítja a munkát amikor a betárolásnál nem kell nagy távolságokat megtenni, hanem a hozzánk legközelebb esőt adjuk ki.