Mit kell tudni az ellátási lánc menedzsmentről?

2023.04.28

A globalizáció következményeképpen és az IT robbanásszerű fejlődésének köszönhetően az ellátási lánc menedzsment az utóbbi években a reflektorfénybe került. Azonban üzleti életben sokszor, csak a logisztika szinonimájaként használják, tévesen. Mi az az ellátási menedzsment és a hol a határ közte és a logisztika között?

Ellátási lánc menedzsment
Ellátási lánc menedzsment

Ellátási lánc és a logisztika

Bár a két fogalom szorosan kapcsolódik egymáshoz és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek jelentősen fedik egymást, mégsem feleltethető meg egymással a két terület.

A logisztika

Definíció szerint a logisztika az erőforrások megszerzésének, tárolásának és végső rendeltetési helyükre történő szállításának átfogó kezelési folyamatait foglalja magába, továbbá logisztikai menedzsment foglalkozik a leendő forgalmazók és beszállítók azonosításával, valamint hatékonyságuk és elérhetőségük ellenőrzésével. A logisztikáról részletesebben korábbi cikkünkben olvashatsz.

Ellátási lánc

Az ellátási lánc folyamata a nyersanyag előállításával kezdődik és a késztermékek végső céljához történő eljuttatásáig tart. Továbbá még ide tartoznak a termékhez kapcsolódó szolgáltatások is, mint például a szerviz, a hulladékkezelés és az újrahasznosítás.

Miben más az ellátási lánc menedzsmentje?

Jól láthatóan az ellátási lánc fogalma hasonlóságot mutat a logisztikával. Az ellátási lánc menedzsment magába foglalja a klasszikus logisztika aspektusait - az áru minél hatékonyabb eljuttatása a végfelhasználóhoz. Emiatt pedig sokszor egymás szinonimájaként használják a két fogalmat.

Míg logisztika már az ókorban ismert volt a mai formájához hasonlóan, addig az ellátási lánc menedzsmentjének fogalmát először 1982-ben foglalta írásba Keith Oliver. Az ellátási lánc menedzsment voltaképpen a logisztika válasza globalizációra. A különbségek elsősorban a hatáskör méretében, a kontroll mértékében és a folyamatok céljában keresendők.

Hatáskör

Az ellátási lánc menedzsment hatásköre túl mutat a logisztikai műveleteken. Nem csak az áru előállítása, tárolása és szállítása tartozik ide, hanem például a kutatás és fejlesztés, az értékesítések kezelése, a munkaerő menedzselése, és a befektetőkkel való kapcsolattartás.

Cél

A logisztikának a célját, a 7M-mel lehet a legkönnyebben leírni: a megfelelő anyag, a megfelelő helyre, a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségben, a megfelelő minőségben, a megfelelő információval jusson el a megfelelő vevőhőz. Azaz a fogyasztói igények kielégítése.

Ezzel szemben az ellátási lánc menedzsment célja - hasonló folyamatok révén -, hogy versenyelőnyre tegyen szert a piacon. A globalizáció még kiélezettebb verseny helyzetet teremtett a piacon, emiatt a menedzsmentnek már nem az a fő célja, hogy a fogyasztói igényeket kielégítse hanem, az hogy a versenytársat megelőzve - időben, minőségben vagy árban - valósítsa meg

Kontroll

A logisztika elsősorban az nyersanyagok beszerzésének és a késztermékek tárolásának, illetve szállításának költségeit, valamint hatékonyságát felügyeli. Ezek mellett az alábbi területek a felelőssége is az ellátási lánc menedzsmentjének kezében van:

  • gyártási folyamatok és termékfejlesztés ellenőrzése,

  • a beszállítókkal és a fogyasztókkal való kapcsolattartás, illetve

  • más vállalatokkal való együttműködés.

Összefoglaló

Az ellátási lánc menedzsment a modern logisztika egy új irányzata, aminek a feladata, hogy felvázolja azt a stratégiát és megterveze azokat tevékenységeket, amelyek az áruk tervezésével, beszerzésével, gyártásával és szállításával, valamint a visszaküldések kezelésével kapcsolatosak. Mindezt úgy, hogy olyan minőségben, költséggel, vagy gyorsasággal tegye, amivel a versenyelőnyre tehet szert a többi piaci szereplővel szemben.